Impresszum

A németországi tartalom felelőse:

ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH
Altdorfer Weg 6
14823 Niemegk

Tel. +49 (0) 33843 642-0
Fax +49 (0) 33843 642-24
E-Mail: info@enviral·de

Ügyvezető: Ing. Rainer Rogovits
Kerületi Bíróság Potsdam HRB 7819
Nemzetközi adószám: DE 166554396

Az ausztriai tartalom felelőse:

ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 3
7025 Pöttelsdorf

Tel. +43 (0)2626 50074
Fax +43 (0)2626 50074-74
E-Mail: info@enviral·at

Ügyvezető: Ing. Rainer Rogovits
Cégjegyzékszám: FN 230861b
Nemzetközi adószám: ATU56884946

Adatvédelmi szabályzat

Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH csak akkor gyűjt személyes adatokat a honlapon keresztül, amikor Ön a megkeresési űrlapokon keresztül megkeresést küld nekünk. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag a megkeresés feldolgozásához használjuk fel, és azokat a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően használjuk fel. Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH semmilyen személyes vagy nem személyes adatot nem ad át és nem hoz nyilvánosságra harmadik fél számára.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk itt találhatóak >

Az online ajánlat tartalma 

Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH-val szembeni felelősségre vonási igények, amelyek a megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott anyagi vagy nem anyagi kárra vonatkoznak, alapvetően kizártak, kivéve, ha az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el. Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH az oldalak egyes részeit vagy az összes ajánlatot és információt tartalmazó teljes kiadványt külön bejelentés nélkül bővítheti, módosíthatja, részben vagy egészben törölheti vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntetheti.

Hivatkozások és linkek

Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH nem felelős az oldalain közvetlenül vagy közvetetten közétett idegen internet oldalak ("linkek") hivatkozásaiért, melyek az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH felelősségi területén kivül esnek, a felelősségi kötelezettség csak akkor lépne hatályba, ha az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH tudott a tartalomról, és az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH számára technikailag lehetséges és ésszerű lett volna megakadályozni annak használatát jogellenes tartalom esetén.

Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH ezért kifejezetten kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában a megfelelő oldalak nem tartalmaztak illegális tartalmakat. Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH nincs befolyással a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására és tartalmára. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik valamennyi linkelt oldal minden olyan tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. Ez a nyilatkozat a saját weboldalon belül beállított minden linkre és hivatkozásra vonatkozik. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, nem pedig az a személy, aki csupán hivatkozik az adott publikációra a hivatkozásokon keresztül.

Szerzői és védjegyjog

Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH törekszik arra, hogy a kiadványokban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videófilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, a saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket felhasználja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. A weboldalon említett és adott esetben harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik személyek jogai! Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzői maradnak. Az ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH beleegyezése nélkül tilos az olyan objektumok, mint például ábrák, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása.

Jelen nyilatkozat jogi érvényessége

Ez a jogi nyilatkozat az internetes kiadvány részének tekintendő, amelyről erre az oldalra történt hivatkozás. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem vagy már nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

USE OF COOKIES: Cookies contain a characteristic string that allows the browser to be uniquely identified when the website is revisited. We use cookies to collect anonymized statistical data to optimize the website function and thus improve your user experience. Please agree to the use of cookies. For more information, please see our privacy policy.

Necessary

These cookies are absolutely necessary for the operation of the site, because they enable, for example, security-related functionalities such as saving the settings made here. (Legal basis: fulfillment of contract and, if applicable, legitimate interest).

NameCookie Settings
ProviderOwner of this website
PurposeStores the visitor's settings selected in the cookie box
Privacy policyon this website
Cookie Namecookie_settings
Cookie duration30 days

External media

You benefit from these cookies when using external media such as YouTube or GoogleMaps on our site. Preceding notices when calling up external media are deactivated for you. (Legal basis: consent)

settingsaccept selectionaccept allonly necessary